Tắt đèn Bật ý tưởng – một sáng kiến của BOO…

Cùng sự đồng hành của WWF và một số tổ chức phi chính phủ khác, là chuỗi sự kiện và các cuộc thi kết nối giới trẻ, KOLs và các tổ chức cùng chung tay tham gia, với mục tiêu lan toả thông điệp về môi trường, đồng thời đem đến sự thay đổi trong nhận thức và thói quen của giới trẻ để sống xanh hơn.