Tắt đèn Bật ý tưởng – một sáng kiến của BOO…

Cùng sự đồng hành của WWF và một số tổ chức phi chính phủ khác, là chuỗi sự kiện và các cuộc thi kết nối giới trẻ, KOLs và các tổ chức cùng chung tay tham gia, với mục tiêu lan toả thông điệp về môi trường, đồng thời đem đến sự thay đổi trong nhận thức và thói quen của giới trẻ để sống xanh hơn.

2010

Thành lập bởi ban Dự án Môi trường BOOVironment.

2010 – 2015

Cuộc thi thiết kế áo phông mang thông điệp Bảo vệ môi trường

Thông điệp: Cùng lan tỏa màu xanh

2016

Quỹ sáng kiến thanh niên toàn quốc, chủ đề Năng lượng

Thông điệp: Tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm

2017

Cuộc thi thách thức chiến binh Hà Nội, chủ đề Ô nhiễm không khí

Thông điệp: Quyết sạch cho Hà Nội quyết xanh

2018

Mạng lưới điểm đến xanh, chủ đề Rác thải nhựa

Thông điệp: Giảm nhựa cho sạch, tái nhựa cho xanh

2019

Thúc đẩy cộng đồng hạn chế dùng nhựa 1 lần

Chủ đề Rác thải nhựa

Thông điệp: Việc nhỏ mỗi ngày – Đổi thay Trái Đất

2020

Chủ đề Rác thải thời trang

Thông điệp: Chọn kỹ – Dùng lâu Mặc xanh – Sống bền

2021

Chủ đề Thời trang xanh

Thông điệp: Thẩm mỹ xanh – Yêu lành mạnh

2022

Chủ đề Thời trang bền vững

Thông điệp: Thời trang bền vững – Trái Đất bền lâu

2023

Kêu gọi thành lập mạng lưới doanh nghiệp bền vững

Chủ đề Thời trang bền vững

Thông điệp: Power Up Your Sustainable Style

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

14 năm qua

Tắt đèn Bật ý tưởng – dự án xanh tiên phong tại BOO, đã lan tỏa được sức “trẻ” và thông điệp “xanh” của mình tới với cộng đồng.

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH