BẠN THÂN MẾN,

Túi Có Thể Tái Chế

Nhưng Rừng Khó Được Tái Sinh

Từ ngày 01/12/2023

BOO chính thức triển khai chương trình góp 2.000 VND/túi giấy gây quỹ 2000 Màu xanh để bảo vệ rừng và động vật hoang dã. 

BOO tin rằng, tiết kiệm giấy chính là tiết kiệm tài nguyên, hạn chế túi giấy là hạn chế rác thải ra môi trường.

BOO X SAVE VIETNAM’S WILDLIFE

 Cùng chung tay xây dựng quỹ môi trường hoàn toán mới mang tên: 2000 Màu xanh

100% số tiền từ quỹ 2000 màu xanh sẽ chuyển cho Save Vietnam’s Wildlife thực hiện công tác cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã.

72372000

Là số tiền chúng ta đã góp được cho quỹ 2000 màu xanh

*Số liệu được cập nhật hàng tuần

MỤC TIÊU

2000 MÀU XANH

Hơn cả một con số, BOO cùng Save Vietnam’s Wildlife chung tay gây quỹ 2000 Màu xanh nhằm tô điểm thêm sắc xanh cho Trái Đất. Dự kiến đến cuối năm 2025, BOO cùng SVW đạt mục tiêu:
  • 2000 động vật hoang dã được cứu hộ
  • 2000 túi giấy giảm thiểu sử dụng mỗi tháng

BÁO CÁO

GÂY QUỸ 2000 MÀU XANH

BÁO CÁO ĐƠN HÀNG SỬ DỤNG TÚI ĐỰNG 

Với mỗi chiếc túi giấy được sử dụng, khách hàng sẽ đóng góp trực tiếp 2000 VNĐ gây quỹ cho quỹ 2000 màu xanh.

BÁO CÁO ĐƠN HÀNG TỪ CHỐI TÚI ĐỰNG 

Khi khách hàng từ chối sử dụng túi, BOO trích 2000 VNĐ thay khách hàng đóng góp cho quỹ 2000 màu xanh.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH

GÓP 2000 MÀU XANH

Quỹ 2000 Màu xanh tiếp bước cho đội kiểm lâm tại Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) nhanh chân tới cứu những loài động vật hoang dã khỏi chiếc bẫy mà con người tạo ra!